به فاندر خوش آمدید

این شرکت از ابتدای تاسیس با برقراری ارتباط با شرکای تجاری خود در اقصی نقاط دنیا و بعنوان پل ارتباطی بین چین و سایر کشورها و با هدف مشاوره و توسعه فعالیتهای سرمایه گذاری و اقتصادی فعالیت خود را آغاز نموده است.

بطور کلی فعالیت این شرکت به چهار حوزه تقسیم می گردد:
سرمایه گذاری | تجارت | خدمات تجاری | نمایندگی مقیم

فعالیت ها و خدمات

گالری تصاویر

رویدادها

مشتریان و شرکای تجاری