چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فنآوری نفت و پتروشیمی- چین ( دون این )

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فنآوری نفت و پتروشیمی چین  ( دون این ) یک از مهمترین نملیشگاه های این صنعت است که با حمایت دولتی استان شاندونگ برگزار شده و اولین بار در سال 2017 موفق به دریافت گواهینامه Read More

هفتمین نمایشگاه بین المللی فناوری و تجهیزات صنعت نفت و گاز و نشست مشترک خریداران و فروشندگان

هفتمین نمایشگاه بین المللی فن آوری و تجهیزات  صنعت نفت و گاز و نشست مشترک خریداران و فروشندگان OGMTB  محل برگزاری : چین – هینان زمان برگزاری : ۲۰۲۱/۱۲/۰۲ – ۲۰۲۱/۱۲/۰۴ این نمایشگاه با هدف ارائه بستر همکاری حرفه‌ای ، Read More