شناسائى و جذب سرمايه گذار و معرفى پروژه هاى سرمايه پذير در حوزه های مختلف تولیدی ، خدماتی ، گردشگری ، ایجاد فرانچایزها و از جمله فعالیت هایی است که در این بخش فاندر به آن می پردازد.

به دلیل وجود منابع مالی بسیار زیاد در چین از یکطرف و نیاز به توسعه پروژه های زیرساختی دیگر کشورها از طرف دیگر ، فاندر آمادگی دارد  از طریق ارتباطات خود، نسبت به معرفی پروژه و اعزام هیاتهای سرمایه گذاری از چین به منظور بازدید و مذاکره اقدام نماید .

در راستای معرفی و بازدیدهای منطقه ای و در صورت تقاضای سرمایه گذار ، فاندر  نسبت به برنامه ریزی و هماهنگی های لازم اقدام خواهند نمود .