بیست و چهارمین نمایشگاه محصولات و تجهیرات کشاورزی شوگوانگ چین ، نمایشگاه بین المللی علوم و فناوری محصولات و تجهیزات کشاورزی شوگوانگ چین یک کنفرانس و نمایشگاه چهل روزه است که همه ساله به طور مشترک توسط وزارت کشاورزی و امور روستایی ، وزارت بازرگانی  برای ترویج تجارت بین المللی با همراهی دولت مردمی استان شاندونگ، آکادمی علوم کشاورزی چین، کمیسیون اداره استاندارد ملی، دانشگاه کشاورزی چین برگزار می شود .

این نمایشگاه با موضوع «سبز، فناوری، آینده» از 20 آوریل تا 30 مه هر سال برگزار می شود. و علاوه بر ارائه محصولات و تجهیزات به روز کشاورزی ، شیوه برگزاری این نمایشگاه بصورت ترکیبی از  کاشت میدانی در عین غرفه داری به همراه جاذبه های  فرهنگی هنری و مذاکره اقتصادی و تجاری و گردشگری و مشهورترین نمایشگاه کشاورزی در چین است.